Χαλκίδα 26.04.2017 – Η ζωή είναι ωραία!


Posted on 26th April, by terpsi in blog. No Comments

Χαλκίδα 26.04.2017 – Η ζωή είναι ωραία!

Life is beautiful even in urban surrounding

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *