Διπλή Πραγματικότητα (σε εξέλιξη)


Posted on 25th October, by terpsi in Small Stories. No Comments

Διπλή Πραγματικότητα (σε εξέλιξη)

 

 

H παρούσα φωτογραφική ενότητα αισθητικοποιεί την επίπτωση της  ανθρώπινης δραστηριότητας στη φύση και ό,τι εμπεριέχεται στην έννοια αυτή.  Ο προβληματισμός αυτός προέκυψε από τα εμφανή παραδείγματα που εντόπισα στα μέρη που επισκέφτηκα κατά το διάστημα αυτό. Διαπίστωσα ότι η μετατροπή βιοτόπων σε αστικά τοπία ή εργοτάξια απέκοψε το άτομο από το φυσικό του περιβάλλον. Επόμενο ήταν, ο κόσμος έχοντας εξοικειωθεί με το μεταλλαγμένο παρουσιαστικό της φύσης λόγω της ανθρώπινης παρουσίας, να δέχεται παθητικά τις όποιες αρνητικές παρεμβάσεις στη χλωρίδα του πλανήτη αυτού. Επίσης εδώ και χρόνια παρατηρώ, προς λύπη μου, μια απουσία ευαισθησίας ως προς τη μεταχείριση παραγωγικών ζώων και ζώων συντοφιάς. Αξίζει βέβαια να σημειωθεί οτι εκπονείται μια αξιόλογη προσπάθεια απο οικολογικές οργανώσεις και εκστρατείες για να πάψει το φαινόμενο αυτό. Για να καταφέρω να παρουσιάσω φωτογραφικά τα όσα προανέφερα,  αποφάσισα να χρησιμοποιήσω το κινητό μου τηλέφωνο ως καταγραφικό μέσον, καθότι αποτελεί ένα απαραίτητο τεχνολογικό εργαλείο με άπειρες εφαρμογές στην καθημερινότητα μας, οπότε και το επέλεξα ως τον πλέον κατάλληλο εξοπλισμό για το συγκεκριμένο σκοπό. Ο παραλληλισμός των φωτογραφιών μου παρουσιάζει δύο εικονικές πραγματικότητες  κατά κύριο λόγο αντιφατικές ως προς το περιεχόμενο τους. Η πρώτη εικόνα περιγράφει την καθολική αλήθεια που διδαχθήκαμε ως προς τι αποτελείται ένα φυσικό περιβάλλον, ενώ στη δεύτερη προβάλλει τη σημερινή οντότητα της αλήθειας αυτής και αντιστρόφως ανάλογα. Η ενασχόληση μου με το παρόν θέμα με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι απαιτείται από την ανθρωπότητα μια πιο συνειδητοποιημένη παρατήρηση της παρούσας κατάστασης για να αυξηθεί η ευαισθητικοποίηση της ως προς το σεβασμό στη φύση, σε κάθε λογής όντα και στη ζωή γενικότερα.

Η σειρά αυτή προέκυψε μετά απο παρακολούθηση φωτογραφικού σεμιναρίου με εισηγητή τον Παύλο Φυσάκη στο Ρέθυμνο Κρήτης (2017-2018).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *